06 mai 2020

Cum funcționează exact mecanismul de amânare a plății chiriei, care sunt persoanele eligibile și care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite?

Mi-am propus să vă răspund la această întrebare.

De ce?

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care permite chiriașilor să solicite amânarea plății chiriilor pe perioada stării de urgență precum și în luna imediat următoare încetării stării de urgență. Știu că clarificarea informațiilor vă poate ajuta în demersurile în fața instituțiilor

Cum funcționează această amânare?

La cererea chiriașilor, ANAF, va plăti chiria în locul chiriașilor, urmând ca până la data de 31 decembrie 2020, chiriașii să restituie eșalonat către ANAF, în rate egale, sumele plătite de acesta către locator.

Pentru ca acest mecanism să funcționeze, chiriașii trebuie să depună la ANAF, următoarele documente:

cerere;

contractul de închiriere;

act adițional la contractul de închiriere, care trebuie să cuprindă, datele de identificare ale părților, acordul locatorului și al chiriașului cu privire la amânare, perioada pe care se amână chiria, contul bancar al locatorului în care ANAF-ul va efectua plata și un document justificativ al chiriașului din care să reiese imposibilitatea de plată a chiriei în perioada pe care se amână plata chiriei.

Cine poate solicita amânarea chiriei?

Potrivit legii, persoanele care pot solicita amânarea plății chiriei sunt pe de-o parte persoanele fizice, afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, iar pe de altă parte operatorii economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau a căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență.

Practic, aceste categorii de persoane pot amâna la cerere, fără dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe.

Suplimentar, legea prevede două condiții referitoare la valoarea maximă a chiriei:

  1. Valoarea chiriei din actul adițional trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea chiriei aferentă lunii februarie 2020.
  2. Valoarea chiriei nu poate depăși 2000 de lei pentru o locație în cazul persoanelor fizice, sau 10.000 de lei pentru fiecare locație a operatorilor economici. Chiriile care depășesc aceste sume nu sunt susceptibile de amânare prin mecanismul prevăzut de această lege.

De asemenea, legea încurajează proprietarii să scadă valoarea chiriei, prin scutirea acestora de la plata impozitului pe venit pentru sumele respective, în cazul în care reduc valoarea chiriei cu minim 30% față de valoarea acesteia din luna februarie 2020.

Momentan, legea se află pe masa președintelui, în curs de promulgare. Legea în format integral este aici http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18464, unde se menționează Forma pentru promulgare.

Vino alături de noi

Implică-te în USR

Hai să schimbăm împreună politica din România.
Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Înscrie-te în USR