02 feb. 2023

La data de 07.10.2022 am trimis 42 de adrese către toate Inspectoratele Județene de Poliție din țară și către Direcția Generală de Poliție a municipiului București.

Acestea cuprindeau câteva întrebări având rolul de a verifica dacă dispozițiile legale în materia sensului giratoriu sunt clare, iar interpretarea acestora este unitară.

Astfel, întrebările se refereau la:

1. Ce autovehicul din imaginea de mai jos este vinovat în cazul producerii unui accident rutier soldat cu pagube materiale?

2. Linia punctată din interiorul sensului giratoriu reprezintă un marcaj cu linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens sau un marcaj de ghidare? (întrebarea având rolul de a verifica dacă se consideră că în sensul giratoriu există benzi – care pot exista doar pe drumuri și nu în intersecții- sau nu există benzi, ci doar marcaje de ghidare)

3. În interpretarea dispozițiilor art. 57 alin. (4) din OUG 195/2002: „În intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție.”, prioritatea se acordă doar la pătrunderea în intersecție sau autovehiculele care pătrund ulterior în sensul giratoriu trebuie să acorde prioritate și în interiorul sensului giratoriu autovehiculelor care au pătruns anterior, până la părăsirea de către acestea a sensului giratoriu?

4. Sensul giratoriu este o intersecție sau un drum principal cu sens unic și traiectorie giratorie care se intersectează cu drumuri secundare succesive pe partea dreaptă?

Analiza răspunsurilor primite relevă faptul că, într-adevăr, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, referitoare la sensul giratoriu sunt susceptibile să dea naștere a numeroase interpretări din cauza cărora se produc accidente de circulație în sensurile giratorii și sunt aplicate sancțiuni contravenționale în mod neunitar.

Astfel, observăm că:

  • majoritatea Inspectoratelor de Poliție Județene interpretează dispozițiile legale în acord cu clarificările pe care le-am adus prin propunerea legislativă pe care am inițiat-o;
  • există și Inspectorate de Poliție Județene care interpretează în mod total opus textul de lege;
  • unele Inspectorate de Poliție preiau elemente din ambele interpretări, susținând că în sensul giratoriu există benzi de circulație, însă linia punctată este un marcaj de ghidare;
  • există Inspectorate de Poliție care au încercat să ofere definiții ale sensului giratoriu;
  • unele răspunsuri sunt evazive, vagi, conțin doar enumerări a unor dispoziții legale, fără a cuprinde în mod clar punctul de vedere al Inspectoratului de Poliție Județean respectiv.

Am împărțit răspunsurile primite în trei categorii:

  1. Vinovat este autoturismul verde;
  2. Vinovat este autoturismul galben;
  3. Răspunsuri vagi, mixte sau care nu conțin niciun punct de vedere.

I) Inspectoratele de mai jos au considerat că vinovat este autoturismul verde.

Bacău

Vinovat este autoturismul verde, deoarece conform prevederilor art. 57 alin.(4) din OUG 195/2002: „În intersecțiile cu sens giratoriu semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul intersecției au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție“. Astfel, conducătorul de vehicul care pătrunde într-o intersecție cu sens giratoriu are obligația să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă în intersecție până la părăsirea intersecției.

Mai mult, conducătorul autoturismului de culoare verde nu respectă nici semnificația marcajului de obligare „Înainte sau la dreapta“ în conformitate cu art. 107 din Regulamentul de punere în aplicare al OUG 195/2002.

Marcajul cu linie discontinuă este un marcaj de ghidare, sensul giratoriu fiind o intersecție. De asemenea, conform art. 80 alin.(2) din Regulament ,,(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecţii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaţie nu sunt coliniare.”

Bihor

Autovehiculul verde este vinovat, deoarece nu a respectat prevederile legale cu privire la încadrarea obligatorie pe benzi, în funcție de direcția voită, înainte de a ajunge la intersecție.

Consideră ca în cazul în care intersecțiile cu sens giratoriu ar fi definite ca drumuri cu sens unic, ar scădea capacitatea și funcționalitatea acestora, întrucât s-ar forma cozi de așteptare pe calea inelară, deoarece ar fi necesară acordarea priorității la schimbarea benzii pentru ieșirea din sensul giratoriu, făcând astfel inutilă banda a doua de pe brațul de ieșire din intersecție.

Consideră că ar fi necesară amenajarea sensurilor giratorii ca turbo girații și atașează fotografii ale unor astfel de sensuri giratorii din municipiul Oradea cu marcaje realizate la solicitarea poliției rutiere.

Bistrița-Năsăud

Marcajul din interiorul intersecției este de ghidare, nu de separare a benzilor.

Consideră ca prioritatea se acordă față de toate autovehiculele care au pătruns anterior în intersecție și consideră că autovehiculele care au pătruns ulterior trebuie să acorde prioritate celor care pătruns anterior (astfel încât, deși nu spun direct, reiese că vinovat ar fi autoturismul verde, care a pătruns ulterior).

Cluj

Vinovat este autoturismul verde, deoarece a pătruns în intersecție ulterior autoturismului galben și trebuia să acorde prioritate acestuia pe toată durata aflării în sensul giratoriu.

Marcajul cu linie discontinuă este un marcaj de ghidare, deoarece sensul giratoriu este o intersecție, iar în intersecții se folosesc marcaje de ghidare. Acestea au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecții.

Giurgiu

Sensul giratoriu nu este un drum de sine stătător, el reprezentând o bifurcare a două sau mai multor drumuri.

Problema  priorității vehiculelor care circulă în sensul giratoriu față de vehiculele care urmează să pătrundă generează probleme de interpretare deoarece textul de lege (art. 57 alin.4 OUG 195/2002) nu precizează dacă prioritatea de trecere se acordă vehiculelor care circulă în sens, de către cei care urmează să pătrundă, doar în momentul intersectării traiectoriilor celor două vehicule sau se acordă prioritatea până la momentul părăsirii sensului giratoriu, inclusiv.

Vinovat este autoturismul de culoare verde, deoarece avea obligația să se încadreze la intrarea în intersecție pe banda II de deplasare, acesta intenționând să vireze la stânga, conform preselecției pe benzi, iar în interpretarea prevederilor articolului 57 alin.(4), acesta nu a acordat nici prioritate de trecere autoturismului de culoare galbenă, care a pătruns primul în intersecția cu sens giratoriu.

Linia punctată din interiorul intersecției este un marcaj de ghidare la traversarea unui intersecții, nefiind un marcaj de separare a sensurilor de circulație, deoarece linia punctată din sensul giratoriu nu este longitudinală.

Sibiu

Vinovat este autoturismul verde, însă nu deoarece acesta trebuia să acorde prioritate autoturismului galben care pătrunsese anterior în intersecție, ci deoarece nu a respectat regulile referitoare la circulația pe benzi.

Marcajele din interiorul sensului giratoriu sunt marcaje de delimitare a benzilor de circulație de pe același sens.

Conducătorul unui vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere când urmează să pătrundă într-o intersecție în sens giratoriu, față de cel care circulă în interiorul acesteia.

Vaslui

Vinovat este autoturismul verde, deoarece, înainte de pătrunderea în intersecție, acesta s-a încadrat pe prima bandă de lângă bordura din dreapta și avea obligația să urmeze direcția înainte sau la dreapta, caz în care s-ar fi evitat impactul dintre cele două autoturisme.

Marcajul format dintr-o linie discontinuă din interiorul sensului giratoriu este pentru separarea benzilor de circulație din interiorul sensului giratoriu.

II) Inspectoratele de mai jos au considerat că vinovat este autoturismul galben

Arad

Vinovat este autoturismul galben, care aflându-se pe banda doi de mers și intenționând să iasă din sensul giratoriu a virat dreapta, fără a se asigura și a intrat în coliziune cu autoturismul verde, pe banda întâi.

Linia punctată din interiorul sensului giratoriu reprezintă marcaj cu linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație pe drumurile care au cel puțin două benzi pe sens, astfel cum prevede art. 79 alin.1 lit.a pct.2 din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002.

Botoșani

O posibilă definiție a sensului giratoriuintersecție în care fiecare autovehicul care urmează să pătrundă este obligat să acorde prioritate de trecere celor care circulă în interiorul acesteia.

Linia punctată din sensul giratoriu este un marcaj de separare a benzilor așa cum este definită banda de circulație la art. 6 pct. 7 din OUG 195/2002.

Vinovat este autoturismul galben, care circulă pe banda nr.2, iar pentru a părăsi sensul prin viraj la dreapta trebuie să traverseze banda nr.1 și să dea prioritate autovehiculelor care circulă pe aceasta, conform art. 54 din OUG 195/2002.

Buzău

Vinovat este autoturismul galben, deoarece nu a acordat prioritate la schimbarea benzii de circulație.

Marcajul din interiorul sensului giratoriu este de separare a benzilor de circulație pe același sens, și nu un marcaj de ghidare.

Prioritatea se acordă doar la intrarea în intersecție, de către vehiculele care doresc să pătrundă, față de vehiculele care circulă deja în sensul giratoriu; ulterior pătrunderii, se aplică regulile referitoare la acordarea priorității în caz de schimbare a benzii.

Călărași

Vinovat este autoturismul galben, care trebuie să semnalizeze din timp și să se asigure că poate schimba banda fără să perturbe circulația sau să pună în pericol ceilalți participanți la trafic.

Linia punctată este un marcaj de separare a benzilor, nu de ghidare.

Vehiculele care urmează să pătrundă în sens trebuie să acorde prioritate celor care circulă deja, doar la intrarea în sensul giratoriu, acela fiind momentul în care se intersectează cu vehiculele care se deplasează din partea stângă.

Caraș-Severin

Autoturismul vinovat este cel galben.

Marcajul cu linie discontinuă simplu este unul de separare a benzilor de circulație pe același sens.

Vehiculele care urmează să pătrundă trebuie să acorde prioritate celor aflate în intersecție.

Dolj

În cazul producerii unui accident rutier, vinovat este conducătorul autoturismului de culoare galbenă (deoarece nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers), care se deplasează pe banda numărul doi de circulație și intenționează să iasă din sensul giratoriu virând la dreapta, intrând în coliziune cu autoturismul de culoare verde care circulă pe banda numărul unu de circulație.

Linia punctată din interiorul intersecției este un marcaj cu linie simplă discontinuă ce separă două benzi de circulație.

Sensul giratoriu ar putea fi definit ca o încrucișare de drumuri la nivel, cu circulație dirijată și traiectorie giratorie. Sensul giratoriu are ca scop fluidizarea traficului rutier între două sau mai multe artere rutiere, eliminându-se necesitatea acordării priorității de trecere vehiculelor care circulă pe artera principală.

Galați

Vinovat de producerea unui accident de circulație conform imaginii prezentate este autoturismul galben, care aflându-se pe banda doi de mers, intenționând să iasă din sensul giratoriu a virat dreapta, fără a se asigura și a intrat în coliziune cu autoturismul verde, pe banda întâi.

Linia punctată din interiorul sensului giratoriu este un marcaj cu linie discontinuă simplă pentru separarea benzilor de circulație.

Consideră că sensul giratoriu este un drum principal cu sens unic și traiectorie giratorie care se intersectează cu drumuri succesive pe partea dreaptă, acesta făcând totodată parte din categoria intersecțiilor cu circulație dirijată.

Ilfov

Pătrunderea în sensul giratoriu este reglementată expres în lege, în schimb, legislația privind părăsirea sensului giratoriu nu este pe deplin lămuritoare. În acest caz, după pătrunderea în sensul giratoriu și înscrierea pe banda de circulație corespunzătoare direcției de mers pe care dorim să o urmăm, conducătorul de vehicul virează dreapta pentru a se încadra pe sensul de mers preselectat. Înscrierea prin viraj trebuie să fie precedată de asigurarea și semnalizarea impusă de lege la orice schimbare a direcției de mers. Vinovat este autoturismul galben.

Linia punctată din interiorul sensului giratoriu reprezintă un marcaj cu linie simplă discontinuă pentru separarea benzilor de circulație.

Autoturismul verde nu avea obligația de a permite autoturismului galben să părăsească sensul giratoriu prin schimbarea benzii de circulație și virare la dreapta, acesta având dreptul de a circula pe banda numărul 1 de circulație neîntrerupt (manevra de a se învârti în cerc fără a vira la stânga sau la dreapta).

Consideră ca este oportună o inițiativă legislativă pentru lămurirea tuturor aspectelor ce țin de circulația în sensul giratoriu.

 

Maramureș

Autoturismul vinovat este cel galben, deoarece a procedat la schimbarea direcției de mers fără să se asigure.

Linia punctată din interiorul sensului giratoriu reprezintă un marcaj cu linie simplă discontinuă pentru separarea benzilor de circulație pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens.

Satu Mare

Conducătorul autoturismului de culoare galbenă care circulă în interiorul sensului giratoriu pe banda a doua este obligat la schimbarea benzii de circulație să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

În interiorul sensului giratoriu se aplică marcajul linie discontinuă simplă pentru separarea benzilor de circulație pe același sens, pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens.

Definiție: intersecția cu sens giratoriu este tipul de intersecții circulare cu circulație dirijată unde traficul este încetinit și intră într-un ocol pe un singur sens în jurul unei insule centrale unde conducătorul auto este obligat să respecte prevederile legale.

Brașov

În sensul giratoriu sunt benzi de circulație, fapt ce implică asigurarea corespunzătoare a conducătorului auto la efectuarea manevrei de schimbare a direcției de mers pentru a pătrunde pe o altă bandă de circulație.

Direcția Generală de Poliție a municipiului București

Asupra vinovăției conducătorilor de vehicule implicați într-un accident rutier soldat cu pagube materiale se poate pronunța numai agentul constatator, acesta fiind singurul în măsură să analizeze culpa participanților implicați în eveniment.

În intersecția cu sens giratoriu circulația vehiculelor se deplasează într-un singur sens, acesta putând fi prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație.

Marcajele aplicate în aceste intersecții reprezintă marcaje longitudinale de separare a benzilor pe același sens și nu marcaje de ghidare.

Regula priorității se aplică la intrarea în intersecția cu sens giratoriu, vehiculele care urmează să pătrundă fiind obligate să acorde prioritate celor care circulă deja în intersecție.

Hunedoara

Într-o intersecție cu sens giratoriu cu mai multe benzi se respectă regulile circulației de pe orice drum cu două, trei sau mai multe benzi, însă manevrele se execută într-un spațiu mai mic.

Regulile ce trebuie respectate la schimbarea benzilor de circulație dintr-un sens giratoriu sunt aceleași ca și pe un drum cu mai multe benzi de circulație pe sens.

Mulți conducători de vehicule cred că odată intrați în sensul giratoriu au prioritate și uită de obligațiile ce le au la schimbarea direcției de mers ori a benzilor de circulație. Sensul giratoriu este un drum circular, cu sens unic, unde se aplică aceleași reguli la schimbarea benzilor de circulație ca pe orice alt drum deschis traficului rutier.

 

 III) Inspectoratele de mai jos au răspuns vag, mixt sau fără să indice un punct de vedere prevalent

Prahova

Pentru organizarea circulației, semnalizarea direcțiilor într-o intersecție cu sens giratoriu se realizează prin indicatoare de orientare care presemnalizează direcțiile din intersecție sau selectarea circulației pe direcții de mers, completate de marcaje sub forma unei sau unor săgeți aplicate pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, care obligă la urmarea direcției sau direcțiilor astfel indicate.

Consecutiv, după pătrunderea în sensul giratoriu și înscrierea pe banda de circulație corespunzătoare direcției de mers voite, conducătorul de vehicul virează dreapta pentru a se încadra pe sensul de mers preselectat. Înscrierea prin viraj trebuie precedată de asigurarea și semnalizarea impusă de lege la orice schimbare a direcției de mers. Necunoașterea modului cum trebuie realizată preselecția vehiculelor înainte de aceste intersecții împiedică desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier, Însă, încadrarea pe o bandă necorespunzătoare direcției de mers voite, nu exonerează ceilalți conducători de vehicule care circulă în sens giratoriu de la obligația de a se asigura la schimbarea direcției de mers prin viraj la dreapta.

Alba

Din practica judiciară reiese că particularitatea în intersecțiile în care circulația se desfășoară în sens giratoriu este aceea că sensul de deplasare este un cerc, astfel că de fiecare dată când un conducător auto intenționează să părăsească sensul giratoriu acesta trebuie să schimbe direcția de mers.

Spre exemplu: într-o intersecție prevăzută cu sens giratoriu, format din patru benzi de circulație, conducătorul autovehiculului aflat pe banda de lângă insula centrală, respectiv pe banda a IV-a, nu poate părăsi sensul giratoriu decât dacă se asigură corespunzător la schimbarea benzilor de circulație, fără să perturbe sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, care circulă pe benzile 1-3.

Argeș

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1) din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002, intersecțiile cu sens giratoriu prevăzute cu indicatoare și/sau marcaje pentru semnalizarea direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite, cu cel puțin 50 m înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor.

Consecutiv, după pătrunderea în sensul giratoriu și înscrierea pe banda de circulație corespunzătoare direcției de mers voite, conducătorul de vehicul virează dreapta pentru a se încadra pe sensul de mers preselectat. Înscrierea prin viraj trebuie precedată de asigurarea și semnalizarea impusă de lege la orice schimbare a direcției de mers. Necunoașterea modului cum trebuie realizată preselecția vehiculelor înainte de aceste intersecții împiedică desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier. Însă, încadrarea pe o bandă necorespunzătoare direcției de mers voite, nu exonerează ceilalți conducători de vehicule care circulă în sens giratoriu de la obligația de a se asigura la schimbarea direcției de mers prin viraj la dreapta.

Brăila

Nu pot oferi un răspuns ipotetic cu privire la situația descrisă în petiția trimisă, deoarece la stabilirea unui accident rutier soldat cu pagube materiale într-o intersecție cu sens giratoriu sunt analizate toate elementele ce pot surveni la momentul producerii accidentului, luându-se în considerare: declarațiile conducătorilor auto implicați, martori oculari, imagini video surprinse de camerele de bord ale autovehiculelor sau de camerele de supraveghere amplasate în zona sensului giratoriu.

Constanța

Fotografia pusă la dispoziție nu permite distingerea marcajelor aferente șoselei și nici direcția de deplasare a autovehiculului verde, astfel încât nu pot formula un răspuns cu privire la vinovăția unuia dintre posibilii participanți la trafic.

Definiția sensului giratoriu ar putea fi: sensul giratoriu este o joncțiune de drumuri, sub forma de cerc, în care vehiculele care circulă în interiorul acestuia au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în sens, la care se aplică regulile de circulație ale legislației în vigoare referitoare la schimbarea direcției de mers, respectarea marcajelor și indicatoarelor aferente sensului giratoriu.

Dâmbovița

Este necesară încadrarea corectă pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite cu cel puțin 50 m înainte de intersecție, conducătorii auto fiind obligați să respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor.

Vehiculele care circulă în interiorul sensului giratoriu au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție, fără a se menționa că acestea păstrează prioritatea până la ieșirea din intersecție, prioritatea fiind clar definită față de vehiculele care urmează să intre(deci nu au intrat), nu și față de cele care sunt intrate și care deja circulă în interiorul intersecției prevăzute cu circulație în sens giratoriu.

Harghita

Nu se pot pronunța în mod obiectiv și profesionist cu privire la speța prezentată. Soluționarea unui accident de circulație se realizează prin coroborarea unor date rezultate din activități diverse – cercetare la fața locului, examinare avarii, stabilire dinamică, audiere martori, vizionare înregistrări video, efectuarea unor expertize.

Ialomița

Nu se pot pronunța cu privire la speța expusă în lipsa tuturor elementelor ce pot surveni la momentul producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, cu ocazia cercetării acestuia, a declarațiilor părților implicate, a martorilor sau imaginilor înregistrate de eventuale camere de supraveghere video.

Iași

Vinovăția producerii unui accident rutier în intersecțiile cu sens giratoriu se stabilește în urma analizării tuturor circumstanțelor în care evenimentul respectiv s-a produs, fiind necesară stabilirea dinamicii producerii accidentului. Nu se pot pronunța cu privire la vinovăția producerii unui accident rutier, pe baza unei imagini sau a unei situații ipotetice, soluționarea accidentelor rutiere realizându-se prin coroborarea probelor existente.

Marcajul rutier longitudinal format din linie discontinuă simplă existent în intersecțiile cu sens giratoriu este un marcaj de separare a benzilor de circulație pe același sens.

Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere când urmează să intre într-o intersecție cu circulație în sens giratoriu, față de cele care circulă în interiorul acesteia.

Conform Normativul pentru proiectarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice AND 600, intersecțiile de tip giratoriu, în funcție de raza cercului interior pot fi: minigirație, sens giratoriu, rotoare, turbogirații, fiecare având rolul lor în organizarea și desfășurarea traficului rutier.

Tulcea

Nu se pot pronunța cu privire la speța expusă în lipsa tuturor elementelor ce pot surveni la momentul soluționării unui eveniment rutier cu ocazia cercetării locului producerii, a declarațiilor părților implicate, a martorilor sau imaginilor înregistrate de eventualele camere video.

Mehedinți

Întrucât în imaginea aferentă speței expuse nu sunt vizibile în totalitate săgețile ce se amplasează înaintea unei intersecții cu sens giratoriu cu cel puțin două benzi de circulație și crează obligații pentru conducătorii de vehicule, nu se pot pronunța asupra vinovației unuia dintre vehicule.

Linia punctată din interiorul sensului giratoriu este o linie discontinuă simplă tip ,,I,, pentru marcaje de ghidare în intersecții, pe benzile pe care păstrează direcția de deplasare, marcaj ce are lățimea de 0,15 metri, lungimea segmentelor și distanța între acestea fiind de 1 metru (conform S.R. 1848:7/2015 „Semnalizare rutiere. Marcaje rutiere“).

Raportat la prevederile art. 57 alin.(4) din OUG 57/2002, (În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.), consideră că vehiculele care urmează să pătrundă în intersecție trebuie să acorde prioritate celor care circulă în interiorul acestora, obligație imperativă la intrarea într-o astfel de intersecție, și nu până la părăsirea acesteia.

Mureș

Nu se pot pronunța în mod obiectiv și profesionist cu privire la speța prezentată, având în vedere faptul că soluționarea unui accident de circulație se realizează prin coroborarea unor date rezultate din diverse activități specifice.

Neamț

Răspunsul primit constă într-o enumerare a unor prevederi legale, fără a releva în mod explicit punctul de vedere al IPJ Neamț asupra aspectelor expuse.

Olt

Sensul giratoriu este un drum în care circulația se desfășoară în sens unic, realizat pentru asigurarea fluenței traficului rutier, iar semnalizarea rutieră verticală și orizontală corespunzătoare (indicatoare și marcaje rutiere de ghidare) conduce la evitarea eventualelor puncte de conflict și asigură un climat de siguranță în rândul participanților la traficul rutier.

Vrancea

Răspunsul primit constă într-o enumerare a unor prevederi legale, fără a releva în mod explicit punctul de vedere al IPJ Vrancea asupra aspectelor expuse.

Sălaj

Se numește intersecție cu sens giratoriu intersecția care are în mijloc un rondou, monument sau marcaj rotund de spațiu interzis și indicatorul intersecției cu sens giratoriu montat pe fiecare drum care pătrunde în intersecție.

Având în vedere că sensul giratoriu este o intersecție dirijată, avem dreptul de a efectua depășiri în sensul giratoriu.

Nu este interzisă schimbarea benzii într-un sens giratoriu. Suntem obligați să ne asigurăm că manevra se poate efectua în siguranță și să semnalizăm schimbarea de direcție.

Avem dreptul de a intra de pe orice bandă și de a ieși de pe orice bandă, deși recomandat ar fi să se iasă de pe banda 1.

În sensul giratoriu este necesară respectarea marcajelor de ghidare, dacă există; în acest caz direcția de mers este dictată de marcaj și nu mai este circulară.

Suceava

Nu se poate stabili cu certitudine culpa în speța prezentată, imaginea fiind sumară și nu ilustrează corespunzător semnalizarea orizontală și verticală existentă înainte și după pătrunderea în sensul giratoriu.

În funcție de configurația caracteristică fiecărui sens giratoriu, linia discontinuă din interior poate fi atât marcaj de ghidare cât și de separare a benzilor de circulație.

Vehiculele care circulă în interiorul sensului giratoriu au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în această intersecție; după ce ambele vehicule se află deja în interiorul acestui tip de intersecție art. 57 alin. (4) din OUG 195/2002 nu mai are aplicabilitate, participanții fiind obligați să respecte semnalizarea verticală și orizontală existentă precum și celelalte reguli de circulație.

Teleorman

Un răspuns lapidar: „autoturismul vinovat va fi stabilit conform art. 54 si art. 57 din OUG 195/2002.“.

„Marcajele rutiere sunt prevăzute în anexele OUG 195/2002“, iar referitor la aplicarea sancțiunilor în mod neunitar ,,agentul de politie este suveran“,  „procesul verbal de constatare a contravenției poate fi anulat de către Instanța de judecată.“. 

Timiș

Răspunsul primit cuprinde referințe destul de generale și nu conține un punct de vedere clar al IPJ Timiș asupra situației expuse.

Necunoașterea modului cum trebuie realizată preselecția vehiculelor înainte de aceste intersecții împiedică desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier. Însă, încadrarea pe o bandă necorespunzătoare direcției de mers voite, nu exonerează ceilalți conducători de vehicule care circulă în sensul giratoriu de la obligația de a se asigura la schimbarea direcției de mers prin viraj la dreapta.

Vâlcea

Răspunsul primit cuprinde o enumerare a unor prevederi legale și îndrumarea ca pentru propuneri privind necesitatea schimbării cadrul legal să ne adresăm Guvernului României – Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră în condițiile art. 127 din OUG 195/2002.

În final vreau să mulțumesc tuturor celor care au răspuns. Cu ajutorul lor am reușit să  demonstrez ambiguitatea acestei reglementări și, sper eu, nevoia unei reglementări clare pe care am și propus-o în Parlament. Întrebarea rămâne: Cum să înțeleagă șoferii cum se circulă în sensul giratoriu, dacă și polițiștii se contrazic?

 

Vino alături de noi

Implică-te în USR

Hai să schimbăm împreună politica din România.
Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Înscrie-te în USR