REGULAMENTUL CAMPANIEI DE PROMOVARE A SIGURANȚEI LA VOLAN: „LA VOLAN FII DEFENSIV, NU AGRESIV!”

1. ORGANIZARE

1.1. Campania de promovare a siguranței la volan: „La volan fii defensiv, nu agresiv!” este organizată de Mihai-Cătălin Botez și are ca scop popularizarea conceptului de condus defensiv (“Campania” sau “Campania de promovare”).

1.2. Participanții la Campania de promovare sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe https://mihaibotez.ro/la-volan-fii-defensiv-nu-agresiv-regulament/.

2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI DE PROMOVARE

2.1.  Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul județului Vaslui, în conformitate cu prezentul Regulament.

2.2. În cadrul prezentei campanii, județul Vaslui este împărțit în cinci zone, după cum urmează:

Zona A (Negrești): Băcești, Dumești, Todirești, Negrești, Rebricea, Gârceni, Oșești, Vulturești, Cosmești, Rafaila, Delești, Tăcuta, Pungești, Dănesti, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dragomirești, Ivănești.

Zona B (Murgeni): Blăgești, Mălușteni, Murgeni, Epureni, Șuletea, Fălciu, Găgești, Vutcani, Berezeni, Roșiești, Banca, Dodești, Viișoara, Vinderei, Fruntișeni.

Zona C (Bârlad): Pochidia, Tutova, Grivița, Pogonești, Ivești, Bârlad, Zorleni, Ciocani, Coroiești, Perieni, Băcani, Pogana, , Bogdănești, Bogdănița, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Iana, Puiești.

Zona D (Vaslui): Voinești, Gherghești, Bogdana, Lipovăț, Deleni, Costești, Muntenii de Jos, Tanacu, Vaslui, Pușcași, Laza, Bălteni, Poienești, Ferești, Văleni, Solești, Muntenii de sus, Codăești, Miclești.

Zona E (Huși): Bunești-Averești, Arsura, Botești, Tătărăni, Duda-Epureni, Drânceni, Huși, Stănilești, Crețești, Oltenești, Hoceni, Albești, Dimitrie-Cantemir, Pădureni, Vetrișoaia, Lunca Banului.

2.3. Participanții sunt arondați uneia dintre cele cinci zone, în funcție de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și participă doar la extragerea pentru desemnarea câștigătorului aferentă zonei din care fac parte.

2.4.  Campania se va desfășura în perioada 22.05.2023, ora 00:00:01 – 22.06.2023 inclusiv, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanții se pot înscrie exclusiv în perioada campaniei.

2.5. Câștigătorii vor fi desemnați la data de 24.06.2023, ora 11:00, la Centrul de resurse pentru afaceri din strada Decebal 16, etaj 1, tronson 1, sala de conferințe, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

2.6. Premiile acordate pot fi folosite doar la data de 05.07.2023, ora 09:00, la sediul Academiei Titi Aur din DN1A, șos. București‑Târgoviște nr.205, la ieșirea din Crevedia (sat Cocani). Costurile de cazare și transport ale câștigătorilor vor fi suportate de organizator, potrivit art. 5.2. din Regulament.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1    Pot participa la Campanie persoanele fizice cu vârsta între 18 și 30 de ani, inclusiv,  care au domiciliul sau reședința în județul Vaslui și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4.1 (în continuare “Participanții”).

3.2. Pentru a intra în posesia premiului, participanții trebuie să dețină permis de conducere. În cazul în care participantul desemnat câștigător nu are permis de conducere, acesta poate transmite premiul în mod gratuit unui alt participant, la alegerea lui. Cerințele referitoare la vârstă și deținerea unui permis de conducere vor fi verificate și trebuie să fie îndeplinite la momentul desemnării câștigătorilor.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1    Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în mod cumulativ:

 1. a) să facă o postare publică (text, foto sau video) pe profilul personal de pe o rețea de socializare (Facebook/ Instagram, Tik-tok etc.) despre importanța siguranței la volan și să o marcheze cu hashtagul #defensivnuagresiv .
 2. b) să se înscrie pe site-ul https://mihaibotez.ro/la-volan-fii-defensiv-nu-agresiv-inscriere/ cu link-ul postării de la lit.a).
 3. c) să-și completeze datele personale în câmpurile formularului de participare disponibil pe website https://mihaibotez.ro/la-volan-fii-defensiv-nu-agresiv-inscriere/ (prenume, nume, localitatea de domiciliu/reședință, număr de telefon, adresă de email) și să-și exprime acordul asupra Regulamentului Oficial, asupra Notei de Informare privind prelucrea datelor cu caracter personal de către Botez Mihai-Cătălin și consimțământul asupra vârstei de peste 18 ani.
 4. d) să-și exprime consimțământul cu privire la politica de utilizare cookies. Pentru implementarea campaniei și verificarea înscrierilor, website-ul are implementat aplicații tehnice specifice (inclusiv aplicații cookie) pentru a monitoriza înscrierile participanților, cât și/sau datele cu caracter personal ale fiecărui participant, prelucrate în scopul implementării campaniei.
 5. e) să acceseze butonul ”TRIMITE”.
 6. f) să fie prezent în data de 24.06.2023, ora 11:00 la Centrul de resurse pentru afaceri, etaj 1, sala de conferințe, tronson 1, din strada Decebal 16, municipiul Vaslui, județul Vaslui pentru desemnarea câștigătorilor. Dacă nu poate fi prezent, să confirme preluarea premiului până cel mai târziu luni, 26 iunie 2023.

4.2 Un participant are dreptul la o (1) singură înscriere pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei.

5. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1    Premile constau în (5) cinci experiențe Bronze la Academia Titi Aur ce vor avea loc în data de 05.07.2023, ora 09:00, la sediul Academiei Titi Aur din DN1A, șos. București-Târgoviște nr.205, la ieșirea din Crevedia (sat Cocani) și se acordă după cum urmează:

 • o experiență Bronze la Academia Titi Aur pentru un participant cu domiciliul/reședința în Zona A (Negrești): Băcești, Dumești, Todirești, Negrești, Rebricea, Gârceni, Oșești, Vulturești, Cosmești, Rafaila, Delești, Tăcuta, Pungești, Dănesti, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dragomirești, Ivănești.
 • o experiență Bronze la Academia Titi Aur pentru un participant cu domiciliul/reședința în Zona B (Murgeni): Blăgești, Mălușteni, Murgeni, Epureni, Șuletea, Fălciu, Găgești, Vutcani, Berezeni, Roșiești, Banca, Dodești, Viișoara, Vinderei, Fruntișeni.
 • o experiență Bronze la Academia Titi Aur pentru un participant cu domiciliul/reședința în Zona C (Bârlad): Pochidia, Tutova, Grivița, Pogonești, Ivești, Bârlad, Zorleni, Ciocani, Coroiești, Perieni, Băcani, Pogana, Bogdănești, Bogdănița, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Iana, Puiești.
 • o experiență Bronze la Academia Titi Aur pentru un participant cu domiciliul/reședința în Zona D (Vaslui): Voinești, Gherghești, Bogdana, Lipovăț, Deleni, Costești, Muntenii de Jos, Tanacu, Vaslui, Pușcași, Laza, Bălteni, Poienești, Ferești, Văleni, Solești, Muntenii de sus, Codăești, Miclești.
 • o experiență Bronze la Academia Titi Aur pentru un participant cu domiciliul/reședința în Zona E (Huși): Bunești-Averești, Arsura, Botești, Tătărăni, Duda-Epureni, Drânceni, Huși, Stănilești, Crețești, Oltenești, Hoceni, Albeni, Dimitrie-Cantemir, Pădureni, Vetrișoaia, Lunca Banului.

5.2. De asemenea, organizatorul va acorda, la alegerea sa,  unui singur participant din județul Vaslui, un premiu de originalitate, constând într-o experiență Bronze la Academia Titi Aur.

5.3. Costurile de cazare si transport ale câștigătorilor, din județul Vaslui până la sediul Academiei Titi Aur și retur vor fi suportate de organizator.

5.4. Descrierea completă a premiului poate fi accesată la:  https://academiatitiaur.ro/product/experienta-bronze/ .

5.5. Toți participanții care urmează și respectă mecanismul campaniei de promovare vor fi considerați eligibili pentru câștigarea premiului aferent zonei în care au domiciliul sau reședința, si a premiului de originalitate, cu condiția îndeplinirii condițiilor și criteriilor de participare descrise în prezentul Regulament.

5.6. Câștigătorii vor fi desemnați în urma efectuării a cinci (5) extrageri (câte o extragere pentru fiecare dintre zonele A, B, C, D, E, prevăzute la art. 2.2) pentru desemnarea celor cinci câștigători ai campaniei La volan fii defensiv, nu agresiv. Fiecare extragere va cuprinde doar participanții cu domiciliul/reședința în zonă pentru care se efectuează extragerea.

5.7. Pentru efectuarea extragerilor se va utiliza site‑ul www.random.org. Fiecare participant va primi la înscrierea în campanie un cod, pe adresa de e‑mail folosită pentru înscriere. O listă cuprinzând codurile atribuite tuturor participanților dintr-o anumită zonă, va fi introdusă în sistemul www.random.org, care va sorta lista într-o ordine aleatorie. Participantul al cărui cod este sortat primul în listă este câștigător. Ceilalți participanți, în ordinea în care a fost sortată aleatoriu lista, sunt supleanți. Niciun fel de date cu caracter personal nu vor fi transmise către www.random.org. Desemnarea câștigătorilor se va realiza potrivit procedurii de funcționare și a metodologiei site‑ului www.random.org, care este un terț față de organizator. În consecință, organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru modalitatea de desemnare a câștigătorilor, iar participanții acceptă această modalitate de desemnare a câștigătorilor prin înscrierea și participarea la campanie și înțeleg că nu vor putea ridica nicio pretenție față de organizator cu privire la modalitatea de desemnare a câștigătorilor.

5.8. Pentru a putea fi desemnat câștigător participantul trebuie să fie prezent la data desemnării câștigătorilor, 24.06.2023, ora 11:00, la Centrul de resurse pentru afaceri din strada Decebal 16, etaj 1, tronson 1, sala de conferințe, municipiul Vaslui, județul Vaslui. În cazul în care participantul desemnat câștigător nu este prezent la data și locul extragerii sau nu confirmă acceptarea premiului până cel mai târziu luni, 26 iunie 2023, ora 23:59, va fi desemnat câștigător participantul căruia i-a fost atribuit codul imediat următor în lista ordonată prin www.random.org.

5.9. Câștigătorii desemnați în urma extragerilor sunt beneficiarii premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiului câștigat unei alte persoane, cu excepția situației prevăzute la art. 3.2.

5.10. Prin acceptarea premiului, participantul își dă acordul ca experiența să fie documentată și prezentată ulterior ca material de promovare a condusului preventiv, în imagini foto, audio-video, sau alte forme de documentare a experienței.

5.11. Participantul este de acord și acceptă ca numele său să fie comunicat public (sa fie vizibil pentru terți) pe pagina de facebook https://www.facebook.com/MihaiCatalinBotez și pe www.mihaibotez.ro .

6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1 Pentru implementarea prezentei Campanii de promovare a siguranței la voln, organizatorul prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Mihai Cătălin Botez.

6.2 Prin participarea la această Campanie, participanții înțeleg că datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, în conformitate cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Mihai Cătălin Botez și cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”).

6.3 Participanții înțeleg că prelucrarea datelor lor personale în condițiile și în scopul declarat prin Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Mihai Cătălin Botez este indispensabilă derulării Campaniei.

6.4 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la campanie înțeleg că datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării Campaniei, pentru înscrierea participanților, desemnarea și validarea câștigătorilor și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei.

6.5 Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral.

Vino alături de noi

Implică-te în USR

Hai să schimbăm împreună politica din România.
Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Înscrie-te în USR