10 apr. 2020

Ne aflăm în mijlocul unei crize care ne afectează toate aspectele vieții. Cei mai mulți dintre noi lucrează de acasă, utilizând la maxim serviciile de video-conferință sau telefoanele.

Pentru ca situația de criză sanitară prin care trecem să fie gestionată mai bine, Președintele României a decretat stare de urgență pe 16 martie, aprobată printr-o hotărâre a Parlamentului câteva zile mai târziu. Implementarea stării de urgență (reglementată prin OUG 1/1999) permite dispunerea unor măsuri extraordinare, menite spre a proteja viețile umane, dar care impune anumite limitări are drepturilor.

În același timp,este introdusă o nouă metodă de a implementa decizii în mod rapid, anume Ordonanța Militară.  Conform OUG 1/1999, pe durata stării de urgență, este atributul Ministerului de Interne de a emite și a pune în practică aceste ordonanțe.

Ordonanțele militare sunt valabile pe perioada stării de urgență (la momentul scrierii acestui articol, starea de urgență a fost prelungită până la mijlocul lunii mai).

Cum te afectează aceste Ordonanțe Militare?

Le voi descrie în ordine invers cronologică, anumite ordonanțe adăugând interdicții și obligații suplimentare față de cele anterioare. Odată cu emiterea unor noi ordonanțe, le voi adăuga pe rând în acest articol.

Este important să înțelegeți că anumite ordonanțe pot să nu mai fie relevante în actualul context, ori anumite interdicții să fi fost ridicate (sau întărite) de aceea este important să țineți de informațiile actualizate. Vă atrag atenția că nerespectarea interdicțiilor impuse poate rezulta în răspunderea contravențională, respectiv penală.

Apăsând pe titlul fiecărei ordonanțe, puteți citi documentul oficial. Fiecare descriere reprezintă un rezumat al măsurilor care vă pot afecta direct sau indirect.

Ordonanța militară 10 (click aici pentru format PDF)

 • Intervalul orar în care persoanele peste 65 de ani pot ieși din casă este următorul: 7:00-11:00 și 19:00-22:00. Măsura se aplică cu efect imediat de la publicarea în Monitorul oficial și  este valabilă până la încetarea stării de urgență.
 • Foarte important, se menține obligativitatea declarației pe propria răspundere, ieșirile făcându-se doar pentru motivele justificate.
 • Se suspendă, pană pe data de 14 mai (inclusiv) zborurile către și din următoarele state: Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța, Germania, iar până pe 12 mai rămân suspendate zborurile către Spania.

Ordonanța militară 9 (click aici pentru formatul PDF)

Ordonanța militară 9 prelungește măsura suspendării zborurilor către și din următoarele destinații: Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia, Iran, Italia, Franța, Germania

 • Se introduc măsuri pentru a permite lucrătorilor transfrotalieri să își exercite profesiile, măsuri introduse pentru granița cu Bulgaria.
 • se introduc măsuri pentru a permite desfășurarea profesiei navigatorilor în condiții de siguranță
 • se permite reluarea exportului anumitor produse
 • sunt suspendate măsurile prevăzute pentru asistenții sociali și îngrijitori din OM 8/2020.

Ordonanța militară 8 (click aici pentru a citi în format PDF)

Cele mai importante măsuri luate în ordonanța militară 8 (click aici pentru a citi) sunt următoarele:

 • permiterea circulației și a desfășurării activităților economice pentru deținătorii autorizațiilor și permiselor de pescuit, precum și a posibilității de a comercializa marfa rezultată din aceste activități
 • permiterea circulației și a desfășurării activităților economice pentru apicultori
 • permiterea circulației în afara domiciliului pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparație auto
 • se menționează faptul că piețele agroalimentare și unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, respectându-se măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.
 • se exceptează de la obligația auto-izolării lucrătorii transfrontalieri care nu prezintă simptome specifice Covid-19
 • se instituie măsuri pentru protejarea persoanelor care se află în îngrijirea unor centre de plasament sau cămine de bătrâni, prin instituirea obligativității angajaților de a se izola la locul de muncă, sau într-un spațiu amenajat de autoritatea locală
 • se menține interdicția zborurilor cu Spania, 14 zile începând cu data de 14 aprilie
 • se interzice exportul următoarelor alimente în spațiul intracomunitar, dacă ele nu sunt destinate pentru consumul populației: grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, boabe de soaie, semințe de floarea soarelui, zahăr, dar și alte produse derivate (lista completă este prezentată în Anexa 2 a ordonanței)

Ordonanța militară 7 (click aici pentru a citi în format pdf)

 • prima parte a ordonanței se referă la plasarea în carantină a orașului Țăndărei.  Ordonanța stabilește modul în care sunt protejați locuitorii, cine și din ce motive are voie să iasă, precum și toate interdicțiile care decurg din stabilirea carantinei.
 • a doua parte a ordonanței se referă la suspendarea zborurilor cu Austria, Belgia, Elveția, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia, Iran, și se prelungește măsura suspendării zborurilor cu Franța și Germania. Sunt exceptate zborurile de stat, zborurile de transport marfă și corespondență, zborurile umanitare și medicale, ori aterizările tehnice
 • se permite organizarea de curse charter pentru lucrătorii sezonieri, cu avizul autorităților din ambele state
 • se introduc măsuri pentru protejarea șoferilor de transporturi de marfă, inclusiv prin exceptarea de la măsurile de auto-izolare, atât timp cât sunt respectate măsurile de prevenire COVID-19, inclusiv prin respectarea unor rute stabilite de Ministerul Transporturilor, precum și completarea unei declarații pentru ca șoferul să poată fi localizat pe toată durata șederii în România

Ordonanța Militară 6 (click aici pentru a citi în format PDF)

 • OM 6 stabilește plasarea în carantină a municipiului Suceava, precum și a următoarelor comune: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei.
 • Se stabilește cine poate intra în aceste localități (transportatorii de marfă, personal medical sau de ordine publică, persoane care își desfășoară activitatea economică în localități)

Ordonanța militară 5 (click aici pentru a citi în format PDF)

 • S-au interzis zborurile cu Spania, precum și prelungirea interzicerii zborurilor din/către Italia. Aici se prevăd și excepțiile.
 • Se introduc următoarele obligativități: Persoanele care încearcă să părăsească carantina instituționalizată, reiau ciclul de 14 zile de carantinare, cu obligativitatea suportării costurilor de carantinare, și răspunderea penală ;i contravențională, după caz
 • Persoanele care părăsesc izolarea la domiciliu vor fi obligate să intre în carantină instituționalizată, cu mențiunea suportării costurilor, precum și răspunderea contravențională

Ordonanța militară 4 (click aici pentru a citi în format PDF)

 • se permite circulația persoanelor peste 65 de ani, în afara domiciliului și în afara orelelor 11:00-13:00, pentru rezolvarea problemelor de ordin medical, prezentând declarația pe proprie răspundere
 • persoanele de peste 65 de ani, pot părăsi domiciliul și între orele 20:00-21:00 pentru a asigura nevoie animalelor de companie, însă doar în proximitatea domiciliului. Pentru acest interval și scop nu este necesară declarație.
 • magazinele trebuie să se organizeze pentru a asigura cu prioritate accesul persoanelor de peste 65 de ani, în intervalul 11:00-13:00.
 • se plafonează prețul pentru energia electrică și termică, gazele naturale, alimentarea cu apă și carburanți, existând posibilitatea diminuării acestora, în funcție de cerere și ofertă.
 • se instituie măsuri pentru protejarea familiilor și apropiaților șoferilor care transportă marfă, instituind posibilitatea de a se izola între curse (dar nu mai mult de 14 zile) în spații puse la dispoziții de angajatori, sau în spații puse la dispoziție de autorități, suportându-se costurile
 • se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare Sistemului energetic naţional în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază în cazul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Ordonanța militară 3 (click aici pentru a citi în format PDF)

 • Se interzice circulația în afara locuinței, cu următoarele excepții: interes profesional, asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, asistență medicală, îngrijirea unei persoane, activitate fizică individuală, donarea de sânge, deplasarea în scop umanitar, deplasarea pentru realizarea activităților agricole
 • Ordonanța militară 3 limitează circulația persoanelor vârstnice la intervalul orar 11:00-13:00, fiind permise ]n acest interval orar doar deplasările pentru a face cumpărături, asistență medicală care nu poate fi amânată (prin ordonanța militară 4, s-a stabilit că domiciliul poate fi părăsit și în afara acestui interval, atât timp cât este în scop medical), deplasări pentru îngrijirea unor persoane, sau activitate fizică individuală.
 • În afara acestui interval, persoanele peste 65 de ani, pot părăsi locuința doar în interes profesional sau pentru realizarea unor activități agricole.
 • Se stipulează faptul că locuința poate fi părăsită doar prin completarea unei declarație pe proprie răspundere (descarcă aici). În absența unei imprimante, puteți completa de mână această declarație.
 • Persoanele care părăsesc domiciliul pentru desfășurarea activităților profesionale trebuie să aibă o adeverință de la angajator (descarcă aici), pentru demonstrarea motivelor de părăsire a domiciliului.
 • Documentele care expira pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
 • Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.

Ordonanța militară 2 (click aici pentru a citi în format PDF)

 • Se prevede suspendarea activității cabinetelor stomatologice, fiind exceptate intervențiile stomatologice de urgență.
 • Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.
 • Prin această ordonanța a fost recomandată restrângerea deplasărilor în intervalul 6:00-22:00 și limitată deplasarea în intervalul orar 22:00-6:00. Este important de reținut că prevederile acestei ordonanțe au fost întărite, iar la momentul scrierii acestui articol, limitările de deplasarea sunt valabile pe parcursul întregii zile.
 • Autoritățile locale sunt obligate să țină evidența persoanelor de peste 65 de ani, în vederea asigurării sprijinului acestora.
 • O altă prevedere este că  se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
 • Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
 • Circulația persoanelor în afara locuinței trebuie să evite formarea oricărui grup de persoane, prin grup de persoane înțelegându-se alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
 • Se interzice intrarea în România a cetățenilor străini și apatrizilor, fiind permise doar excepții precum: membri de familie, rezidenți permanenți, călătorii din motive medicale, personal diplomatic, persoane care se află în tranzit ca urmare a acordării protecției consulare sau alte motive umanitare.

Ordonanța militară 1 (click aici pentru citi în format PDF)

 • Prima ordonanță militară a suspendat activitatea de servire și consum a produselor alimentare în spațiile închise, fiind permise doar serviciile de livrare, drive-in, sau room service în cazul hotelurilor.
 • au fost suspendate toate activitățile culturale, artistice, științifice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc realizate în spații închise.
 • Au fost interzise adunările în spații deschise care presupun participarea unui număr mai mare de 100 de persoane.
 • Au fost suspendate zborurile cu Spania timp de 14 zile.
 • S-au introdus măsuri pentru protecția șoferilor care transportă marfă.

Vino alături de noi

Implică-te în USR

Hai să schimbăm împreună politica din România.
Înscrie-te ca membru sau simpatizant.

Înscrie-te în USR